Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти СЕДМА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

С Е Д М А   П О К А Н А за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“

 

Със Заповед №28 /29.10.2013 г. на Председателя на УС на МИРГ „Високи Западни Родопи“ Батак-Девин-Доспат е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване на проекти по мерките за изпълнение на Местна стратегия за развитие (МСР) на Рибарската област(РО) с безвъзмездна финансова помощ, както следва:

Мярка   1.1. Разнообразяване на дейности чрез насърчаване на многостранна заетост на рибарите, посредством създаването на допълнителни работни места извън сектор "Рибарство" – размера на БФП е 312 932,80 лева, включва планирания бюджет в МСР по мярката след приспадане на неусвоения бюджет от предишния прием.

Мярка 1.2. Създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура - размера на БФП е 669 159,88 лева, включва планирания бюджет в МСР по мярката след приспадане на неусвоения бюджет от предишния прием.

Мярка 2.1. Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие - размера на БФП е 47 654,54 лева, включва планирания бюджет в МСР по мярката след приспадане на неусвоения бюджет от предишния прием.

Мярка 2.2. Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности - размера на БФП е 493 321,32 лева, включва планирания бюджет в МСР по мярката след приспадане на неусвоения бюджет от предишния прием.

Мярка 3.1. Възстановяване на производствения потенциал в сектор рибарство, когато е засегнат от природни бедствия или промишлени аварии - размера на БФП е 97 791,30 лева, включва планирания бюджет в МСР по мярката след приспадане на неусвоения бюджет от предишния прием.

Мярка 3.2. Защита на околната среда в рибарски райони, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селца с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното и архитектурно наследство - размера на БФП е 398 717,28 лева, включва планирания бюджет в МСР по мярката след приспадане на неусвоения бюджет от предишния прием.

 

 

Проектните предложения се подават в офиса на МИРГ в град Девин на ул.“Руен“ №2, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в периода 08.11.2013 г. – 09.12.2013 г.

Всички проекти, които МИРГ ще финансира, е необходимо да отговарят и да съответстват на стратегическите и специфични цели на разработената и одобрена МСР на РО. Проекти, чиито цели и дейности не допринасят за постигане на целите на МСР за РО (2011 – 2015), няма да бъдат подкрепяни.

Цялата информация и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет адрес: http://www.flag-rhodope.bg или в офисите на МИРГ:

 

офис: гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 12 тел. 089 44 38 121, e-mail:   Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. "> Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.    

офис: гр. Батак, площад „Освобождение“ № 5 тел. 089 22 11 281,  e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. "> Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.   

офис: гр. Девин, ул. „Руен“ № 2 тел. 089 22 11 280, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. "> Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.  

 

Полезни документи:

1.Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006

 2. Наредба №15 от 21.05.2010 г.

 3. МСР на „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”

 4.„Указания и насоки за кандидатстване и получаване на финансова подкрепа в 

      рамките на МСР на РО“(2011-2015)

 5. Заявление за кандидатстване

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер