Начало ОБЯВЛЕНИЯ Замени на общински имоти Обявление за замяна в с. Триград
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Я В Л Е Н И Е


                     ОБЩИНА ДЕВИН уведомява че е подготвено предложение за замяна на общински имоти представляващи земеделски земи както следва:

1.Земеделски имот с кадастрален номер 73105.23.272, м. Язът , зем. Триград с площ 2 603 кв.м. с начин на трайно ползване - ливада и цена 984 лв. без ДДС.

2. Земеделски имот с кадастрален номер 73105. 23.272, м. Язът , зем. Триград с площ 3 442 кв.м. с начин на трайно ползване - ливада и цена 1 446 лв. без ДДС.

3. Земеделски имот с проекто кадастрален номер 73105. 23.276, м. Барчината , зем. Триград с площ 8 727 кв.м. с начин на трайно ползване - ливада и цена 3 849 лв. без ДДС.

4. Земеделски имот с проекто кадастрален номер 73105. 23.276, м. Барчината , зем. Триград с площ 9 493 кв.м. с начин на трайно ползване - ливада и цена 4 186 лв. без ДДС.

5. Земеделски имот с проекто кадастрален номер 73105. 23.280, м. Барчината , зем. Триград с площ 4 609 кв.м. с начин на трайно ползване - ливада и цена 1 936 лв. без ДДС.

     за имот с проекто кадастрален номер 73105.501.582 с площ 727 кв.м. и имот с проекто кадастрален номер 73105.501. 581 с площ 194 кв.м. и цена на двата имота 11 743 лв. без ДДС със собственик Росица Веселинова Гюлева от София        Имотите се намират в с.Триград /Водни пад/, като предстоящата замяна е с цел осигуряване на терен за пречиствателна станция в с.Триград..

                                                           КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                                                                              /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер