Начало ОБЯВЛЕНИЯ Замени на общински имоти Замяна на общински имот, ливада, десета категория при неполивни условия, м.Баракли, зем.гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Я В Л Е Н И Е


ОБЩИНА ДЕВИН уведомява че е постъпило искане за замяна на общински имот с проекто кадастрален номер 20465.5.267, ливада, десета категория при неполивни условия, м.Баракли, зем.гр.Девин  с площ 3.672 дка. с цена 1 763 лв. без ДДС   с част от имот с площ 56 кв.м. с кадастрален номер - 20465.502.864, гр.Девин. Имота е собственост на Рени Лисанова Сафтова съгласно Н.А. 30/06.08.2007г. по описа на ДРС и протокол №24 от 23.01.2006г. за въвеждане във въвод на имота от ОСЗГ Девин с цена 1 960 лева без ДДС.

            Имота се намира в гр.Девин трета зона, като предстоящата замяна е с цел изграждане на ул.Руен, гр.Девин.

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                                                                              /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер