Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Наредби Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин - изтегли

 

Настоящата наредба е приета с Решение № 243 от 03.12.2013 г. на Общински съвет – Девин и отменя Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет приета с Решение на Общински съвет – Девин № 184 по Протокол № 15 от 19.12.2006 г., изм. и доп. с Решение № 209 от 29.12.2016 г. на Общински съвет – Девин по Протокол № 17 от 29.12.2016 г.

 

 

 

 

Архив на Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин - изтегли

Настоящата наредба е приета с Решение № 243 от 03.12.2013 г. на Общински съвет – Девин и отменя Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет приета с Решение на Общински съвет – Девин № 184 по Протокол № 15от 19.12.2006 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер