Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на улица Освобождение – източен подход на гр.Девин.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

За предстоящо отчуждаване на имот частна собственост за изграждане на улица Освобождение – източен подход на гр.Девин .

На основание чл.25, ал.1 от ЗОС

У В Е Д О М Я В А М

Собствениците на имоти с кадастрални номера както следва:

- 20465.504.945 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ застроен терен, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 16 кв.м. Имота е собственост на Васил, Антон, Величко Николови Карагегови с размер на дължимото обезщетение 465 лв.

- 20465.504.940 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 4 кв.м. Имота е собственост на Емануил Тодоров Каровс размер на дължимотообезщетение 116лв.

- 20465.504.939 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 10 кв.м. Имота е собственост на н-ци на Стайко Василев Седянков с размер на дължимото обезщетение 290лв.

- 20465.50504.938 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 16 кв.м. Имота е собственост на н-ци на Шина Анастасова Бадева с размер на дължимото обезщетение 465 лв.

- 20465.504.933 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 17 кв.м. Имота е собственост на н-ци на Цонка Димитрова Стоева, Мария Димитрова Архипова и Добринка Димитрова Тодорова с размер на дължимото обезщетение 494лв.

- 20465.504.932 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ застроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 4 кв.м. Имота е собственост на Чавдар Събинов Дъбанов и Енка Бораджиева с размер на дължимото обезщетение 116лв.

- 20465.504.929 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 54 кв.м. Имота е собственост на н-ци на Радка Сотирова Мурджева с размер на дължимото обезщетение 1 568лв.

- 20465.504.1148 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ застроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 15 кв.м. Имота е собственост на ”Мурсалец” ЕООД с размер на дължимото обезщетение 436лв.

- 20465.505.1144 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ застроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 202 кв.м. Имота е собственост на „Теп Транс” ООД с размер на дължимото обезщетение 5 866лв.

- 20465.505.1146 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ застроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 19 кв.м. Имота е собственост на Диана и Николай Росенови Башкови с размер на дължимото обезщетение 552лв.

- 20465.505.5219 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ застроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 53 кв.м. Имота е собственост на „Борник фуд” ЕООД с размер на  дължимото обезщетение 1 539лв.

- 20465.505.1146 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ застроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 35 кв.м. Имота е собственост на Борис Васков Петков с размер на дължимото обезщетение 1 016лв.

- 20465.505.1791 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ застроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 77 кв.м. Имота е собственост на ЕТ „Данчо Любенов – Синчец” с размер на дължимото обезщетение 2 236лв.

- 20465.505.1792 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ застроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 92 кв.м. Имота е собственост на ЕТ „Данчо Любенов – Синчец” с размер на дължимото обезщетение 2 672лв.

- 20465.505.2146 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ застроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 59 кв.м. Имота е собственост на ЕТ „Стоян Пехливанов” с размер на дължимото обезщетение 1 713лв.

- 20465.504.855 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 40 кв.м. Имота е собственост на Рамзие Салиева Кокова и Минка Събинова Бошнакова с размер на дължимото обезщетение 1 162лв.

- 20465.504.1144 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 39 кв.м. Имота е собственост на Победа Василева Попова с размер на дължимото обезщетение 1 133лв.

- 20465.504.969 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 55 кв.м. Имота е собственост на Васил Серафимов Василев с размер на дължимото обезщетение 1 597лв.

- 20465.504.960 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ застроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 51 кв.м. Имота е собственост на Мирослав Серафимов Василев с размер на дължимото обезщетение 1 481лв.

- 20465.504.959 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ застроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 37 кв.м. Имота е собственост на Златко Димитров Митрев и Величка Димитрова Митрева с размер на дължимото обезщетение 1 074лв.

- 20465.504.956 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ застроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 8 кв.м. Имота е собственост на Иван Тодоров Караданов с размер на дължимото обезщетение 232 лв.

- 20465.160.16 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – земеделска , начин на трайно ползване – нива, м.Лъката, зем.Девин за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 29 кв.м. Имота е собственост на Юри Невенов Мартинов с размер на дължимото обезщетение 210 лв.

 

Имотите се отчуждават съгласно глава ІІІ-та от ЗОС, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която неможе да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал.1 от ЗОС/. и попадат в реализацията на приетия ПУП за изграждане на улица „Освобождение” източен подход, гр.Девин,   одобрен с решения №18/21.02.2005г. и № 10/ 27.01.2011г. на общински съвет Девин.

 

 

                                     КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                                                  /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

                  

                  

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер