Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински план за развитие 2014-2020 год. Покана за участие в предстоящо обучение във връзка с „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

 

П О К А Н А

 

 

Уважаеми Госпожи и Господа,

 

Имам удоволствие да Ви поканя да участвате в предстоящо обучение във връзка с „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Девин” по проект „Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в община Девин”, одобрен за финансиране с Договор № 13-13-147/28.10.2013 г. по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.

 Обучението ще се проведе на 14.03.2014 г. (петък) от 10,00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация – Девин.

Предстоящото обучение се организира от община Девин със съдействието на консултантска фирма „ПроАктив Тийм” ЕООД.

 Да участват в обучението са поканени представители на всички заинтересовани страни – граждани, неправителствени организации, социално-икономически партньори и служители от община Девин.

 Всички участници ще имат възможност да изразят своята позиция, мнение и въпроси по разработените правила и процедури за извършване на мониторинг и контрол на изпълнението на местни политики от Общинска администрация Девин.

 

Моля да заявите вашето участие до 12.03.2014 г.

 

 

От общината

 

 

Модул  „Прилагане на правила и методики за външен мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики от представители на гражданското общество, социално-икономическите партньори и служители на Общинска администрация Девин”

 

 

 

14/03/2014 г.

 

10.00 – 10.10 ч.     - Представяне на лекторите и участниците в обучението

 

 

 

10.10 – 10.30 ч.   – Представяне на проекта и дейностите

 

 

 

10.30 – 11.30 ч.   – Презентация – „Същност и цели на мониторинга”

 

 

 

11.30 – 11.45 ч.   – Кафе пауза

 

 

 

11.45 – 12.15 ч.   –   Презентация – „Процедури за мониторинг на изпълнението на политики за местно развитие”

 

 

 

12.15 – 13.15 ч.   –   Обедна почивка

 

 

 

13.15 – 13.45 ч.   –   Презентация – „Процедура за наблюдение на Общински план за развитие на община Девин за периода 2014 – 2020 г.”

 

 

 

13.45 – 14.30 ч.   – Практическа сесия: Извършване на наблюдение на Общински

 

                                 план за развитие на община Девин за периода 2007 - 2013 г.

 

 

 

14.30 – 15.15 ч.   – Въпроси и отговори

 

 

 

15.15 – 16.30 ч.   – Обобщаване и заключителни изказвания

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

„Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол, провеждане на изследвания и проучвания и разработването на Стратегически документи за следващия програмен период”

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер