Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин”
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0045-С0001


"Осигуряване на достоен живот

на лица, зависими от грижа в

община Девин"


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

ПОКАНА

за участие в заключителна пресконференция

по проект „Осигуряване на достоен живот на лица,

 зависими от грижа в община Девин”


 

На 26 март 2014 г., от 9.30 часа, в заседателната зала на Общинска администрация - Девин, ул. „Дружба” № 1, ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор №BG051PO001-5.1.04-0045-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Община Девин кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с постигнатите резултати от изпълнението на проекта, с обща стойност 167 350,28 лв. и продължителност 16 месеца - от 01.01.2013 г. до 30.04.2014 г. Общата цел на проекта е „Осигуряване на достоен живот на лицата от населените места на община Девин, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и преодоляване на социалната им изолация чрез предоставяне на услуги в домашна среда”. В продължение на 12 месеца в рамките на проекта бяха предоставяни в домашна среда социалните услуги „Домашен помощник”, „Личен асистент” и „Социален асистент”.

 


 


 

Инвестира във вашето бъдеще!


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер