Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по АПК Съобщение до Лидия Ефтимова Гидикова
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ДО

           

Лидия Ефтимова Гидикова

ул.Васил Левски № 8

гр.Девин

 

                                   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГИДИКОВА,

 

            В момента железния павилион Ваша собственост, премахнат от общински терен в кв.59 по ПУП на гр.Девин се намира в двора на бивше поделение гр.Девин, като създава проблеми за реализацията на проект - озеленяване централна градска част на гр.Девин.


Уведомяваме Ви, че с решение № 194/02.09.2013г. на общински съвет Девин в сила от 20.09.2013г. е допълнена наредба № 2 на община Девин. Създадениса ал. 3 и ал.4, към чл.53, съгласно които непотърсените в тримесечен срок вещи /каквато се явява Вашия павилион/ преминават в собственост на общината. В четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето писмо следва да освободите терена, както и да заплатите сумата за съхранението на павилиона. В противен случай ще предприемем разпоредителни действия с него.

 

С УВАЖЕНИЕ:

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

КрБ/КрБ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер