Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин в частта Тарифа за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин в частта Тарифа за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от Община Девин.

 

Мотиви: В сега действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин са определени такси за паркиране на паркинги общинска собственост. Със създаване на зона за платено паркиране „синя зона” в гр.Девин възниква необходимостта от изменения и допълнения на определените такси в частта Тарифа за размера на местните такси и цени на услуги и права”

 

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината, Община Девин приема предложения и становища по така изготвения проект на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин в частта Тарифа за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от Община Девин., както следва :

 

Досегашния № по ред 15.6 от Тарифата за размера на местните такси и цени на услуги и права предоставени от Община Девин се отменя

Създава се нов 15.13 „Такси за паркиране в „сина зона„ за едно паркомясто”

15.13.1. „общ режим” - талон за платено паркиране в „синя зона”– 1 лв. с ДДС за    2 часа.

15.13.2 „абонамент с фиксирано място” право на паркиране за точно конкретно паркомясто в обхвата на „Синя зона – 36 лв. с ДДС на месец

15.13.3 „абонамент с нефиксирано място” право на паркиране в обхвата на цялата „Сина зона” - 36 лв. с ДДС на месец

15.13.4 „абонамент с фиксирано място с над 10 паркоместа ” – право на паркиране за точно конкретно паркомясто в обхвата на „Синя зона” с над 10 паркоместа –      24 лв. с ДДС на месец за всяко паркомясто

15.13.5 Такса за отговорно пазене на принудително преместен автомобил в охраняем паркинг, според престоя

15.13.5.1 за всеки започнат час – 1 лв. с ДДС.

15.13.6 Такса за освобождаване от принудително задържане с техническо средство „тип скоба” – 10 лв. с ДДС.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер