Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Оспорени актове на Общински съвет - Девин С Решение № 227 от 13.06.2017 г. Административен съд град Смолян отменя по протест на Окръжна прокуратура Смолян: чл. 4, ал. 1, т.4 и т.5 и от чл.27 израза „ когато не се плаща такса” , от Наредба за определянето и администрирането на местните такси ...
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 227 от 13.06.2017 г. на Административен съд град Смолян се отменят по протест на Окръжна прокуратура Смолян: чл. 4, ал. 1, т.4 и т.5 и от чл.27 израза „ когато не се плаща такса” ,  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин приета от Общински съвет Девин, като незаконосъобразни.

 

Решение № 227 от 13.06.2017 г. - отвори;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер