Начало НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ Съобщения Съобщение от 18.07.2017 г. - Временно се преустановява приемът на заявления за интерес и финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Временно се преустановява приемът на заявления за интерес и финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

 

Съгласно Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г., с което е приета Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, кандидатстването по Програмата следва да се осъществява постоянно в рамките на две години: 2015 и 2016 г.

Продължителността на Програмата може да се удължава при наличие на свободен финансов ресурс.

С писмо Изх. № 90-05-636 от 05.07.2017 г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява всички кметове на общини, че към настоящия момент, с одобрения финансов ресурс по Програмата ще се финансират допустимите дейности за 2022 сгради, които вече имат сключен договор за целево финансиране.

Предвид факта, че към настоящия момент допълнителен ресурс не е одобрен, е необходимо:

  • да бъде преустановен приемът на заявления за интерес и финансова помощ от общинските администрации към „Българска банка за развитие“ АД;
  • общинските администрации да прекратят приема на документи от сдруженията на собствениците при настоящите условия по Програмата.

След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 млрд. лева и при възможност ще бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за развитие“ АД.

Обръща се внимание, че към настоящия момент се извършва анализ на Програмата. В контекста на цялостната жилищна политика, обновяването на жилищния фонд е една от най-важните и широкомащабни цели. По-нататъшното подпомагане на изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради може да бъде извръшвано при различни правила и условия за финансиране, за които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще ни уведоми своевременно.

Пълният текст на писмото можете да видите ТУК.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер