Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Доклад от извършен собствен мониторинг на фирма "РОДОПА ТРЕЙС" ЕАД, както и резултатите от извършени измервания на емисии във въздуха от източник - мобилен асфалтосмесител SIM EASYBATCH, намиращ се в местност Добросте, землище на гр.Девин.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Доклад от извършен собствен мониторинг на фирма "РОДОПА ТРЕЙС" ЕАД, както и резултатите от извършени измервания на емисии във въздуха от източник - мобилен асфалтосмесител SIM EASYBATCH, намиращ се в местност Добросте, землище на гр.Девин. PDF Печат Е-поща
 
Уважаеми съграждани, представяме на вниманието Ви Доклад от извършен собствен мониторинг на фирма "РОДОПА ТРЕЙС" ЕАД, както и резултатите от извършени измервания на емисии във въздуха от източник - мобилен асфалтосмесител SIM EASYBATCH, намиращ се в местност Добросте, землище на гр.Девин.
Видно от протоколите, показателите са в законовите норми и отговарят на изискванията, заложени в нормативната уредба на Република България.
 
Доклад с приложения - отвори;
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер