Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

ПОКАНА

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Девин Ви уведомява, че на 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001-2.002 -0102-С001. Проектът се финансира по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В рамките на проекта в продължение на 18 месеца – от 01.03.2016г. до 31.08.2017 год. се предоставяха почасови социални услуги в домовете на потребителите. Услугите „Домашен помощник” и „Личен асистент” се предоставяха чрез Център за услуги в домашна среда, създаден като общинско предприятие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 499 910,00 лв., а продължителността на проекта е 20 месеца. Персоналът на Центъра се състои от 1 Управител, 1 медицинска сестра, 1 психолог, 50 лични асистента и 25 домашни помощника.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до социални и здравни услуги на лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност от самообслужване.

Във връзка с осигуряване на информация и публичност по проекта каня заинтересованите страни на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 16 август 2017 г. /сряда/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация – Девин. На нея ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта.

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

 


 

www.eufunds.bg

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер