Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 17 Август 2017г. 12:59ч.

О Б Я В A

ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

 

Военно окръжие II степен - Смолян,

Офис за водене на военен отчет-Община Девин

 

       1. Със заповеди ОХ №-731/31.07.2017г. и ОХ №-641/05.07.2017г.на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности и е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва:

1.1.За войници от Националната гвардейска част-София -50длъжности

1.2.За офицери от Военновъздушните сили във в.ф. 22320 -Божурище-1длъжност,за в.ф. 44510 - София -3 длъжности, за в.ф.28000 Граф Игнатиево -1 длъжност, за в.ф.26030 Безмер-1 длъжност и в.ф.52090 Долна Митрополия-1 длъжност за лица завършили граждански виши училища.

     2. Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие Смолян и Офиса за водене на военен отчет: гр.Девин, ул. “Васил Левски” №1, ет.3, стая №2 всяка сряда от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа или на телефон 0886534109 за:

2.1.Наименованията на вакантните длъжности, изискванията към длъжността, необходима квалификация и допълнителни изисквания.

2.2.Начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, нормативите за изпит по физическа подготовка и условията за допускане до участие в конкурсите.

2.3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса.

2.4.Срок за подаване на документите за вакантните длъжности.

3. Място за подаване на документите: Военно окръжие -Смолян или Офиса за водене на военен отчет – община Девин.

4. Направления за медицинско освидетелстване за годност за военна служба и за оценка на психологическа пригодност на кандидатите в структурите на ВМА се издават по график.

Информация за длъжностите определени за приемане на военна служба могат да се намерят в сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.bg

           

Офис за водене на военен отчет- Община Девин

            10.08.2017 год.

гр.Девин                              

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер