Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Открита процедура за изменение на параметрите на Разрешително №31610013/03.05.2011г. за водовземане от минералната вода от находище Беденски бани,община Девин,област Смолян,за "Почивна база"-в П.И.К.№20465.161.35 по КК на гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 31 Август 2017г. 15:00ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително с №31610013/03.05.2011г. за водовземане от минерална вода

(съгласно чл.75 от Закона за водите)

                                                                           

ОБЕКТ:

„Почивна база”имот с идентификатор 20465.161.35 в местността „Вадата”,землище на гр.Девин,община Девин, област Смолян

Цел на заявеното водовземане

Други Цели

Водно тяло /подземен воден

обект/, в което се предвижда използването на водите

Находище „Беденски бани”, Община Девин, област Смолян разположено по уширение на долината на р. „Широкалъшка” на десния и бряг и отстои на    11 км. Югоизточно от гр.Девин

Системите и съоръжения, за водовземането

Шахтов кладенец

Местност,административно- териториална и териториална единица за съоръженията

ЕКАТТЕ

м.Беденски бани, община Девин,

област Смолян

03112

Заявено водно количество

Годишно водно количество:

Qгод.= 94,608 куб.м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0.003 л/сек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

Срок на обявяване:31.08.2017г -13.09.2017г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер