Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 12.09.2017 г. до 24.09.2017 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 12 Септември 2017г. 08:40ч.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, от 08:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

           

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

Съобщение №

8/12.09.2017г.

отвори

„СМИЛЕДА” ООД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение №347-1/01.11.2015

2

Съобщение №

9 12.09.2017 г.

отвори

„СМИЛЕДА” ООД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация 2775-1/09.11.2016 г.

3

Съобщение №

10 12.09.2017 г.

отвори

НАЙДЕН НАЙДЕНОВ АВРАМОВ

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение №287-1/13.10.2015

4

Съобщение №

11 /12.09.2017 г.

отвори

НАЙДЕН НАЙДЕНОВ АВРАМОВ

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 2861-1/28.07.2017

5

Съобщение №

12/12.09.2017 г.

отвори

ГОРПРОМ АД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение №2791-1/01.12.2016

6

Съобщение №

13/12.09.2017г.

отвори

ФИЛМАР ИНЖЕНЕРИНГ

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 2770-1/07.11.2016

 

Настоящият списък е в сила за периода от12.09.2017 г. до 24.09.2017 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер