Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за публично обявяване на процедура по издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище Беденски бани,Сондаж № 4 за "Студио за масажи - Хирон" - гр.Девин, ул." Васил Левски" № 10 -УПИ VІІ
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 25 Септември 2017г. 10:20ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на РАЗРЕШИТЕЛНО за водовземане на минерална вода

(съгласно чл.62а от закона за водите)

 

На основание чл.52, ал.1, т.4, чл.44, ал.1 и във връзка с чл.50, ал.7 и ал.8 и чл.60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване ,ползване и опазване на подземните води се открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минералната вода – изключителна държавна собственост – находище Беденски бани,община Девин,област Смолян чрез съществуващи съоръжения

 

ОБЕКТ:

„Студио за масажи - Хирон” – гр.Девин, ул. „Васил Левски” № 10 – УПИ VІІ, кв.59 по плана на гр.Девин, община Девин, област Смолян

Цел на заявеното водовземане

Други Цели

Водно тяло /подземен воден

обект/, в което се предвижда използването на водите

Находище „Беденски бани”, Община Девин, област Смолян разположено по уширение на долината на р. „Широколъшка” на десния и бряг и отстои на 11км. Югоизточно от гр.Девин

Системи и съоръжения, за водовземането

Сондаж № 4

Местност,административно- териториална и териториална единица за съоръженията

ЕКАТТЕ

м.Беденски бани, община Девин,

област Смолян

03112

Заявено водно количество

Годишно водно количество:

Q год.= 277,77 куб.м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0.008807 л/сек

Максимален дебит на черпене: = 1.00 л/сек

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Срок на обявяване:25.09.2017г. - 08.10.2017г.

 

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се подават в 14-дневен срок в деловодството на Общинска администрация – гр.Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер