Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение на Басейнова дирекция - гр.Пловдив за публично обявяване на открита процедура за издаване на разрешително за водовземане, чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект- река Струг дере,с цел -"питейно-битово водоснабдяване"
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 27 Септември 2017г. 11:18ч.
Съобщение на Басейнова дирекция - гр.Пловдив за публично обявяване на открита процедура за издаване на разрешително за водовземане, чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект- река Струг дере,с цел -"питейно-битово водоснабдяване"и "други Цели" за обект "Крайпътен мотел" в УПИ V - ПИ(15024)-питейно битово водоснабдяване,измиване на площадки и поливане на зелени площи, в землището на с.Осиково, общ.Девин, обл.Смолян - отвори;
 
 
Срок на обявяването 27.09.2017г. до 10.10.2017г. 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер