Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления за инвестиционни намерения Уведомление за инвестиционно намерение от Министерство на здравеопазването - гр.София, пл."Света Неделя" № 5, за : Изграждане на сграда за филиал на спешна медицинска помощ в гр.Девин, ул."Явор", в имот с идентификатор № 20465.504.1512
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 03 Октомври 2017г. 14:59ч.
Уведомление за инвестиционно намерение от Министерство на здравеопазването - гр.София, пл."Света Неделя" № 5, за : Изграждане на сграда за филиал на спешна медицинска помощ в гр.Девин, ул."Явор", в имот с идентификатор № 20465.504.1512 в урбанизирана територия: УПИ - ХХХІ, кв.68 по ПУП на гр.Девин и начин на трайно ползване - за обект комплекс за здравеопазване - отвори;
 
 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Смолян, П.К. 99, ул."Дичо Петров" № 16
e-mail: 

Срок на обявяване: 03.10.2017г. - 16.10.2017г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер