Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Октомври 2017г. 16:04ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

ПОКАНА

 

ОБЩИНА ДЕВИН има удоволствието да Ви покани на ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Общата цел на проекта е: Подобряване качеството на живот и достъпа на услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хората с увреждания и икономически неактивните лица, които полагат грижи за хора с увреждания в семейството си в община Девин.

 

Пресконференцията ще се проведе на 24 октомври 2017 г. в Заседателната зала на Общинска администрация- Девин от 11.30 часа.

Надяваме се на присъствието Ви и съпричастността Ви към актуалността на проблематиката, обхваната от проекта.

  

Красимир Даскалов

Кмет на Община Девин

 

За по-подробна информация:

„Наутилус Дизайн“ ЕООД – изпълняващ дейности по информация и комуникация по проекта.

Недко Дачев

0898 955 032; 0877 955 032

 

 

www.eufunds.bg

Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер