Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2017-13 Строителен надзор на проект на община Девин за енергийна ефективност в Дом на културата Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на проект на община Девин №250 за обект: „Намаляване емисиите на парниковите газове ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 22 Ноември 2017г. 16:41ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на проект на община Девин №250 за обект: „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр. Девин“, финансиран по правилата на НДЕФ“.

 

 

Протокол - отвори 

 


 


 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
Protokol.PDF
SHA-256 Хеш
2f5da25f2bf5d396f170bc2da5b3a55bd8ddb2714f170afc12c90be18ea96dc2

Сериен номер:dafcccdee97995c

Издадено:22.11.2017 15:39:23

 

tsr файл - изтегли;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер