Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2017-08 Закупуване на специализирана уеб базирана платформа за хората с увреждания и възрастни в риск Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на специализирана уеб базирана платформа за хората с увреждания и възрастни в риск“

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 07 Декември 2017г. 14:46ч.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на специализирана уеб базирана платформа за хората с увреждания и възрастни в риск“

 

Решение за откриване на процедурата - отвори;

Обявление за поръчка - отвори;

Документация за участие, приложения и образци - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dokumentacia_prolojenia_obrazci.zip
SHA-256 Хеш
f3e6e00de62826f200a2bd335eb17c04bedc3c669972e107d72b5a6fe7bb5b68
Сериен номер:587a847e916bb797

Издадено:07.12.2017 14:10:42

tsr фаил - изтегли;
 
.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер