Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 17.01.2018 г. до 31.01.2018 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, от 08:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

           

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

Съобщение №

01/17.01.2018

отвори

РОСЕН АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци,ПС,патент

Акт за установяване на задължение 3019-1/17.01.2018

2

Съобщение №

02/17.01.2018

отвори

ЕЛИ НИКОЛОВА РУСЕВА

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци,ПС,патент

Акт за установяване на задължение 2980-1/11.01.2018

3

Съобщение №

03/17.01.2018

отвори

НЕБИ РАМИЗОВ ЧАУШЕВ

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци,ПС,патент

Акт за установяване на задължение 2926-1/07.12.2017

4

Съобщение №

04/17.01.2018

отвори

БИСЕР РАДКОВ МИЛЕВ

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци,ПС,патент

Акт за установяване на задължение 2918-1/15.12.2017

5

Съобщение №

05/17.01.2018

отвори

РАМАДАН АНТОНОВ АЛОВ

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци,ПС,патент

Акт за установяване на задължение 2905-1/12.10.2017

6

Съобщение №

06/17.01.2018

отвори

СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ КОВАЧЕВ

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци,ПС,патент

Акт за установяване на задължение 2964-1/09.01.2018

7

Съобщение №

07/17.01.2018

отвори

ВЕЛИН ДАНАИЛОВ ЧАВДАРОВ

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци,ПС,патент

Акт за установяване на задължение 2802-1/20.12.2016

8

Съобщение №

08/17.01.2018

отвори

ЕМИЛ ВЕЛИНОВ ПАЛАЛИЕВ

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци,ПС,патент

Акт за установяване на задължение 2830-1/13.01.2017

9

Съобщение №

09/17.01.2018

отвори

ЕМИЛ РОСЕНОВ КОВАЧЕВ

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци,ПС,патент

Акт за установяване на задължение 3021-1/17.01.2018

10

Съобщение №

10/17.01.2018

отвори

ИВАН ХРИСТЕВ ХРИСТЕВ

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци,ПС,патент

Акт за установяване на задължение 2936-1/11.12.2017

11

Съобщение №

11/17.01.2018

отвори

КУБРАТ РОСЕНОВ КОВАЧЕВ

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци,ПС,патент

Акт за установяване на задължение 3020-1/17.01.2018

 

Настоящият списък е в сила за периода от 17.01.2018 г. до 31.01.2018 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер