Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 24.01.2018 г. до 07.02.2018 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 24 Януари 2018г. 15:50ч.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, от 08:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

           

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

Съобщение №

12/24.01.2018

отвори;

СМИЛЕДА

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци,ПС,патент

Акт за установяване на задължение 2979-1/11.01.2018

 

Настоящият списък е в сила за периода от24.01.2018 г. до 07.02.2018 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер