Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2017-14 СМР за изграждане и ремонт на гробищни паркове Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи за изграждане и ремонт на гробищни паркове на територията на община Девин по подобекти

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 15 Февруари 2018г. 15:39ч.

Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка с предмет: "Строително-монтажни работи за изграждане и ремонт на гробищни паркове на територията на община Девин по подобекти:

Подобект №1: Изграждане на нов гробищен парк, гр. Девин.

Подобект №2: Основен ремонт на гробищен парк, с. Лясково"

 

Договор с изпълнител и приложения към договора - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dogovor_prilojeniq_grobishtni_parkove.zip
SHA-256 Хеш
d36d0048004430b27e32b309d1360fd161a80c2700682f44009f7daf2cf88f37

Сериен номер:48abb905ae130e7d

Издадено:15.02.2018 15:36:13

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер