Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение на Басейнова дирекция - гр.Пловдив, за публично обявяване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - един каптиран естествен извор КЕИ "Попини лъки"
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
 
Съобщение на Басейнова дирекция - гр.Пловдив, за публично обявяване на  процедура за издаване на разрешително за водовземане, от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - един каптиран естествен извор КЕИ "Попини лъки" в местност "Еледжик" разположен на територията на ПИ с идентификатор 73105.10.26 по КККР на с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян с цел "самостоятелно питейно-битово водоснабдяване" - отвори;
 
Срок на обявяването 06.03.2018г. до 19.03.2018г.
 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер