Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди за прекратяване на категоризация Заповед за прекратяване на категорията на туристически обекти, в съответствие с чл.137, ал.1, т.1 от ЗТ и неизпълнение на задължението по § 5, ал.1, т.4 от ПЗР на същия закон
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

РД-09-71

гр.Девин, 22.02.2018г

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.133, ал.2, чл.137, ал.1, т.1 и §5, ал.1, т.4 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за туризма (обн.ДВ, бр.30/26.03.2013 г., посл. изм. и доп ДВ.бр.96/01.12.2017 г.), и Решение на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристически обекти по протокол №2/25.01.2018 г., реших

 

НАРЕЖДАМ:

В съответствие с чл.137, ал.1, т.1  от ЗТ и неизпълнение на задължението по § 5, ал.1, т.4 от ПЗР на същия закон,

 

П Р Е К Р А Т Я В А М

категорията на следните туристически обекти:

 

 

Име на обекта

Адрес

*

№ и дата на удостоверението

 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

   

1

САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ ”ЖАНИ”

С.ТРИГРАД, ОБЩИНА ДЕВИН

2

00142/20.04.2010г

2

САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ”ТОНИ И КРИС”

ГР.ДЕВИН, УЛ. "АЛ.КОСТОВ”№21

2

00133/12.03.2010г

3

САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ”ТОНИ И КРИС”

ГР.ДЕВИН, УЛ. "АЛ.КОСТОВ”№21

2

00210/17.07.2012г

5

САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ”ХАНЧЕТО”

С.БЕДЕН, ОБЩ.ДЕВИН, МЕСТНОСТ”СУХИ ДОЛ”

1

00166/20.12.2010г

6

САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ

С.БЕДЕН, ОБЩ.ДЕВИН, УЛ.”МАЛИНА” №10

1

00161/29.10.2010г

 

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1

КАФЕ-БАР ”ЕВРИДИКА”

ГР.ДЕВИН, УЛ. "ОСВОБОЖДЕНИЕ”№25

2

00155/03.09.2010г

2

ЛОБИ-БАР "ЕВРИДИКА"

ГР.ДЕВИН, УЛ. "ОСВОБОЖДЕНИЕ” №25

2

00157/03.09.2010г

3

ДИСКОТЕКА

ГР.ДЕВИН, УЛ.”ДРУЖБА” №1

2

00132/12.03.2010г

00222/05.02.2013г

00239/03.07.2014г

4

КАФЕ-АПЕРИТИВ

С.МИХАЛКОВО, ОБЩИНА ДЕВИН

1

00136/20.04.2010г

5

КАФЕ-АПЕРИТИВ ”ЛОБИ”

ГР.ДЕВИН, УЛ. "ПЪРВИ МАЙ” №10

2

00138/20.04.2010г

6

РЕСТОРАНТ С НАЦИОНАЛНА КУХНЯ

ГР.ДЕВИН, УЛ. "ПЪРВИ МАЙ” №10

2

00139/20.04.2010г

7

КАФЕ-АПЕРИТИВ ”МИРИ”

С.КЕСТЕН, ОБЩИНА ДЕВИН

1

00160/29.10.2010г

8

КАФЕ-АПЕРИТИВ

С.ГРОХОТНО, ОБЩИНА ДЕВИН

1

00151/29.06.2010г

9

КАФЕ-АПЕРИТИВ ”АЛИСА 2000”

С.ГРОХОТНО, ОБЩИНА ДЕВИН

1

00165/20.12.2010г

10

КАФЕ-АПЕРИТИВ

ГР.ДЕВИН, УЛ.”ЯВОР”№7

1

00164/20.12.2010г

11

БИСТРО

ГР.ДЕВИН, „УЛ.БАЛКАН” №2

1

00149/29.06.2010г

12

КАФЕ-АПЕРИТИВ

С.ГЬОВРЕН, ОБЩИНА ДЕВИН

2

00150/29.06.2010г

13

КАФЕ-АПЕРИТИВ ”ЕВРИДИКА”

С.ЛЯСКОВО, ОБЩИНА ДЕВИН

2

00143/12.03.2010г

14

КАФЕ-АПЕРИТИВ

С.МИХАЛКОВО, ОБЩИНА ДЕВИН

2

00134/12.03.2010г

15

КАФЕ-АПЕРИТИВ

С.БЕДЕН,ОБЩИНА ДЕВИН

1

00131/17.03.2010г

 

На основание чл.137, ал.3 от Закона за туризма нова категория на обектите се определя по реда на чл.129.

Да се уведомят лицата, извършващи дейност в тези обекти да върнат  в община Девин издадените им удостоверения и табели за утвърдена категория.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, да се публикува в сайта на общината, и да се обяви на видно място в сградата на ОбА - гр. Девин.

 

красимир даскалов

Кмет на община Девин

…………../П/…………….

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер