Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински жилища Проектосписъци на постъпили молби-декларации на граждани, одобрени за включване в картотеката за 2018 г., на лицата, настанени в общински жилища и отговарящи на условията и на лицата, одобрени за настаняване в резервни жилища за 2018 година
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                     

ПРОЕКТО - СПИСЪК

НА ПОСТЪПИЛИ МОЛБИ – ДЕКЛАРАЦИИ НА ГРАЖДАНИ , ОДОБРЕНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КАРТОТЕКАТА ЗА 2018 ГОДИНА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

 

І ГРУПА – няма

   
       
 

ІІ ГРУПА – няма

   
       
 

ІІІ ГРУПА - няма

   
       
 

                       ІV ГРУПА

   

1.

Румяна Руменова Гавазова

3

4

       
 

V ГРУПА

   

1.

Десислава Емилова Бошнакова

-

1

2.

         Денис Фанков Генчев

-

1


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                                                    

ПРОЕКТО - СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, НАСТАНЕНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.3 ОТ НАРЕДБА № 3 ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КАРТОТЕКАТА ЗА 2018 ГОДИНА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

 

       Славчо Руменов Дичев

1

3

 

     Славчо Фиданов Арнаудов

-

1

 

     Минка Стоилова Димитрова

-

1

 

     Северина Антимова Андреева

-

1

 

         Затие Юсмен Велиева

1

3

 

     Гюлфие Махмудова Ибишева

-

2

 

     Николай Венелинов Фъзлов

2

4

 

     Ангелина Антимова Кликова

-

1

 

   Гюлфие Рамаданова Коджова

-

1

 

   Снежана Асенова Памукчиева

-

2

 

   Д-р Лиляна Кирилова Кушчиева

-

3

 

       Ирина Асенова Мишева

-

2

 

   Мариана Владимирова Сертова

-

2

 

     Роман Стефанов Чавдаров

-

1

 

     Юлия Красимирова Хаджиева

-

1

 

   Северина Новакова Юрукова

-

1

 

     Стефка Деянова Арнаудова

-

2

 

       Румяна Руменова Дупчева

-

1

 

       Красимир Митков Хаджиев

-

2

 

     Надежда Орлинова Звездова

-

2

 

     Гюлфие Махмудова Ибишева

-

1

 

     Кристина Асенова Славкова

-

1

 

     Светозар Младенов Фъзлов

1

2

 

     Роза Орлинова Звездова

-

1

 

     Капка Искренова Атанасова

2

4

 

     Росица Ефтимова Хавина

-

1

 

     Айше Дуранова Далова

2

6

 

     Снежана Асенова Митева

1

4

 

   Сребрина Чавдарова Бодурова

-

1

 

       Альоша Сабинов Устов

-

1

 

   Бистра Иванова Александрова

-

1

 

Костадинка Веселинова Димитрова

-

2

 

   Росица Стефанова Гаджакова

-

1

 

   Райна Метаксинова Метаксова

-

1

                                              


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРОЕКТО - СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, ОДОБРЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА ЗА 2018 ГОДИНА

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

1.

Йоана Светославова Птухин

2

3

2.

Слави Емилов Атанасов

-

1

3.

Георги Крумов Рахнев

-

1

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:         /П/          

                                                           

              КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

              КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер