Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за публично обявяване на открита процедура по изменение на разрешително № 11/ 26.10.2017г. за водовземане от минерална вода от находище "Беденски бани" за „МАУНТИН БУТИК ХОТЕЛ И СПА”” в П.И.К. 20465.502.1554.1 по КК на гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 15 Март 2018г. 16:09ч.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

 

за изменение на Разрешително с № 11/26.10.2017г. за водовземане от минерална вода

(съгласно чл.75 от Закона за водите)

 

 

ОБЕКТ:

МАУНТИН БУТИК ХОТЕЛ И СПА”” в П.И.К. 20465.502.1554.1 по КК на гр. Девин, община Девин, област Смолян

Цел на заявеното водовземане

Други Цели

Водно тяло /подземен воден

обект/, в което се предвижда използването на водите

Находище „Беденски бани”, Община Девин, област Смолян разположено по уширение на долината на р. „Широколъшка” на десния и бряг и отстои на    11 км. Югоизточно от гр.Девин

Системите и съоръжения, за водовземането

Сондаж № 4

Местност,административно- териториална и териториална единица за съоръженията

ЕКАТТЕ

м.Беденски бани, община Девин,

област Смолян

03112

Заявено водно количество

Годишно водно количество:

Q год.= 500 куб.м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0.0158 л/сек

 

 

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Срок на обявяване:15.03.2018г -28.03.2018г.

 

Възражения могат да се подават в 14-дневен срок в деловодството на Общинска администрация - Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер