Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповеди на министъра на отбраната ОХ №-206/09.03.2018 г. и ОХ №-211/12.03.2018 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 27 Март 2018г. 10:40ч.

О Б Я В A

ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

Военно окръжие II степен - Смолян

Офис за водене на военен отчет-Община Девин

 

  

  1. Със заповеди ОХ №-206/09.03.2018 г. и ОХ №-211/12.03.2018 г.,на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности и е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва:

 1.1.За войници в Съвместното командване на силите - 62длъжности във в.ф.22980-София, в.ф.28860-Горна Малина и в.ф.32450-Мокрен.

 1.2.За войници в Стационарната комуникационна и информационна система – 46 длъжности

 

     2. Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие Смолян и Офиса за водене на военен отчет: гр.Девин, ул. “Васил Левски” №1, ет.3,стая №2 или на телефон 0886534109 всеки работен ден на офиса от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа за:

 2.1.Наименованията на вакантните длъжности, изискванията към длъжността, необходима квалификация и допълнителни изисквания.

 2.2.Начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, нормативите за изпит по физическа подготовка и условията за допускане до участие в конкурсите.

 2.3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса.

 2.4.Срок за подаване на документите за вакантните длъжности.

 

3. Място за подаване на документите: Военно окръжие -Смолян или Офиса за водене на военен отчет – община Девин.

 

4. Направления за медицинско освидетелстване за годност за военна служба и за оценка на психологическа пригодност на кандидатите в структурите на ВМА се издават по график.

 

Информация за длъжностите определени за приемане на военна служба могат да се намерят в сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.bg

 

         

Офис за водене на военен отчет- Община Девин

27.03.2018 год.

гр.Девин  

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер