Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 20.04.2018 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Април 2018г. 15:01ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 20.04.2018 година /петък/ от 16:45 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 16.04.2018 г. относно: Предвиждане на средства по бюджета на Община Девин за 2018 г. във връзка с произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Беден, насрочен на 20 май 2018 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 60 от13.04.2018 г. относно: Отчет за изпълнение на Годишна план - програма за развитие на социални услуги в Община Девин през 2017 г. и приемане на Годишна план – програма за развитие на социални услуги за 2019 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 65 от 18.04.2018 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение №39 от 29.03.2018 г. по Протокол №4 на Общински съвет гр.Девин.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС - Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 66 от 18.04.2018 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение №41 от 29.03.2018 г. по Протокол №4 на Общински съвет гр.Девин.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 67 от 18.04.2018 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение №49 от 29.03.2018 г. по Протокол №4 на Общински съвет гр.Девин.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 68 от 18.04.2018 г. относно: Отмяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС - Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 69 от 18.04.2018 г. относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС - Девин

 

8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер