Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 04.05.2018 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 04.05.2018 година /петък/ от 16:45 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 76 от03.05.2018 г. относно: Подписване на Анекс към Споразумение за партньорство, сключено на 10.01.2017 г. между общините членове на РСУО – Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница.

Докладва: Владимир Солаков

Заместник Кмет на Община Девин

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Заместник Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер