Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 15 Май 2018г. 08:05ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

Съобщение

за провеждане на кръгла маса на тема:

„Професионално информиране и консултиране. Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на лица, полагащи грижи за хора с увреждания от семейството си”

 

 Мотивацията - решаващ фактор за успех

индивидуално и групово мотивиране за придобиване или подобряване на уменията за търсене на работа; преодоляването на предразсъдъците; перспективи за лицата, полагащи грижа за хора с увреждания от семейството си

 

по проект на Община Девин

„Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C02, Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

Имаме удоволствието да поканим всички заинтересовани лица да вземат участие в събитието. Участието се заявява предварително при ръководителя на проекта в кабинет №8, ет.2 в общинска администрация- Девин.

 

Дата: 19.05.2018г.

Начален час: 10:00ч.

Място: с. Гьоврен, общ. Девин

Организатор: „Спорт Трейдинг“ ЕООД

Презентатори: Мария Сокерова и Анна Малковска


www.eufunds.bg

Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C02

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер