Начало ОБЯВЛЕНИЯ Частични избори 20 май 2018 г. Заповед за опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка преди и по време на произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Беден, насрочен на 20 май 2018 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 15 Май 2018г. 11:38ч.

ЗАПОВЕД

№ РД-09-224

гр.Девин, 14.05.2018 г.

На основание чл.44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс и произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Беден, насрочен на 20 май 2018 г.

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Възлагам на Началника на РУ на МВР – Девин да организира опазването на обществения ред и да осигури нормална обстановка преди и по време на произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Беден, насрочен на 20 май 2018 г.
  2. Забранявам продажбата на спиртни напитки от магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на кметство Беден за периода от 21.00 часа на 19.05.2018 г. до 21.00 часа на 20.05.2018 г.
  3. Забраната не се отнася за обществени заведения, в които се провеждат семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и др.), както и за продажбата на алкохолни напитки на едро и продажбата на бира.
  4. Забранявам провеждането на масови прояви, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред в дните преди и по време на произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Беден, насрочен на 20.05.2018 г.

Заповедта да се обяви публично на интернет страницата на община Девин и на таблото за обяви в кметство Беден, община Девин.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елка Станчева – секретар на община Девин.

Копие от заповедта да се изпрати на ОИК – Девин за сведение, а на началника на РУ на МВР – Девин, вр.и.д. кмет на кметство Беден и главен специалист „Контрол по стопанската дейност и общински търговски дружестваза сведение и изпълнение.

            /П/

красимир даскалов

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер