Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Девин насрочени на 28.05.2018 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

1. ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ:28.05.2018 г. / понеделник/ от 16:00 часа

2. ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ: 28.05.2018 г. / понеделник / от 16:15 часа

3. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ: 28.05.2018 г./ понеделник / от 16:40 часа

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер