Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2018-01 Изпълнение на СМР за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин № 250 за обект "Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 31 Май 2018г. 12:18ч.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин“, финансиран по правилата на НДЕФ

 

Решение за откриване на процедурата - отвори;

Обявление за поръчка - отвори;

Документация за участие - изтегли;

Инвестиционен проект - изтегли;

 


 


 

Удостоверяване на време

С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
Reshenie.PDF
SHA-256 Хеш
8272ddb676d35025c8d471cda42647d2dce5835bebf846e2e146695bb25c5d0f

Сериен номер:1a88fe5d050bf91

Издадено:29.05.2018 15:55:20

tsr файл - изтегли;
 
 
Obiavlenie.PDF
SHA-256 Хеш
fce572cded6d054418b1cb9716bcab9aa2604950212493693ef3c648578ce795

Сериен номер:6741815d439a45a0

Издадено:29.05.2018 15:58:47

tsr файл - изтегли;
 
dokumentacia_dom_kultura.zip
SHA-256 Хеш
a3e20187ecb75e9a5ec778535e4bee7f710c613946550a77f8dbd6a72c7cdedb

Сериен номер:28da9ee813f70553

Издадено:31.05.2018 12:17:23

tsr файл - изтегли;
 
 
investicionen_proekt_dom_kultura.zip
SHA-256 Хеш
a1f3e7f774f17a1e67cb65c9cf2a8168842e455d78011f1860a1bbc9de08bdcc

Сериен номер:20c4db5fedaf0df3

Издадено:31.05.2018 11:50:13

tsr файл - изтегли;
 
 
 
 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер