Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент”
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин” договор: BG05M90P001- 2.005-0087-CO2,осъществен чрез финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от европейския социален фонд на Европейския съюз - www.eufunds.bg

   Уеб базираният социален асистент е платформа, създадена за лицата, регистрирани на територията на община Девин, които са със специфични потребности. Тя става достъпна след създаване на личен акаунт/профил на уеб адрес: www.asistent-devin.eu или на банера разположен под главното меню на страницата на община Девин: www.devin.bg

 

Какво предлага платформата?

             Спешно съобщение

             Попълване на документи

             Програма за рехабилитация

             Медикаменти дневен прием

             Свободно време

             Плащане на сметки

             Финансов съветник

             Мерки за безопасност

             Кариерно развитие

             Социален профил

Платформата е подходяща за:

-  Лица с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности

-  Възрастни хора, попадащи в риск от социална изолация

-  Лица в риск от попадане в институции, поради неспособност да се грижат за себе си

-  Лица, които по здравословни причини и труднодостъпна среда, са в невъзможност да напускат домовете си

-  Всички социални и лични асистенти, които могат да следят онлайн състоянието на поверените им лица

 

 


 

Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин”

 

Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-С02

 

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер