Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Оспорени актове на Общински съвет - Девин Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №216/04.06.2018 г. по Административно дело №63/2018 г. Административен съд Смолян отменя Наредбата за реда за упражняване правата на собственик ...
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 26 Юни 2018г. 14:50ч.

Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №216/04.06.2018 г. по Административно дело №63/2018 г. Административен съд Смолян отменя Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала приета с решение №68 по протокол №8/21.05.2010 г. на Общински съвет – Девин изменена с решение №111 по протокол №10/18.06.2018 г. и решение №151 по протокол №14/14.03.2012 г. на Общински съвет.

 

 

Решение - отвори;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер