Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог"
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 


 

С П И С Ъ К

на кандидатите


по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  


които са допуснати до интервю за длъжност Психолог:

 

1.Адриана Кехайова

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 17.07.2018 г. (вторник) от 13.00 часа в стая № 8, ет. II на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1.

          

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Председател на комисията:/п/

Надежда Ризова

Началник отдел „ПО“

Дата:16.07.2018 г.    

 

 


 www.eufunds.bg

 Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03

 Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер