Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 19.07.2018 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 17 Юли 2018г. 09:47ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 19.07.2018 година /четвъртък/ от 16:30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 116 от 13.07.2018 г. относно: Изменение на Решение №105 от 26.07.2017 г. на Общински съвет – Девин във връзка с даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска административна сграда – гр.Девин, община Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 117 от 13.07.2018г. относно: Изменение на Решение №106 от 26.07.2017 г. на Общински съвет – Девин във връзка с даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Докладва:Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 118 от 13.07.2018г. относно:Изменение на Решение №107 от 26.07.2017 г. на Общински съвет – Девин във връзка с даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление - Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер