Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Оспорени актове на Общински съвет - Девин Председателят на Общински съвет Девин съобщава, че Административен съд Смолян оставя без разглеждане протеста на прокурор при Районна прокуратура гр.Девин срещу Решение 171/29.12.2017 г. по приемане на План – сметката за необходимите средства по ...
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Понеделник, 23 Юли 2018г. 17:23ч.

Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение №253/22.06.2018г. по Административно дело № 117/2018 г. Административен съд Смолян оставя без разглеждане протеста на прокурор при Районна прокуратура гр.Девин срещу Решение 171 / 29.12.2017 г. по приемане на План – сметката за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” за 2018 г.

 

Определение №253/22.06.2018г. - отвори;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер