Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Информация за сключен административен договор по ОПОС
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
     Към 22.05.2018 г. е сключен Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци", на конкретен бенефициент  община Доспат - водеща община и на общините - партньори Сатовча, Девин, Борино и Сърница 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер