Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2018-03 Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет обособени позиции Отговор на искане по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 03 Август 2018г. 15:28ч.

Отговор на искане по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция 1: Основен ремонт на сградата на кметство с.Михалково 

Обособена позиция 2: Основен ремонт на сградата на кметство с.Кестен

Обособена позиция 3: Основен ремонт  на ДГ "Изворче”, гр.Девин

Обособена позиция 4: Основен ремонт на помещения  в ДГ "Здравец”,гр. Девин

Обособена позиция 5: Основен ремонт на обществена тоалетна в с.Осиково 

 

Отговор - изтегли;

  


 

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

otgovor.zip
SHA-256 Хеш
d7addb5416f238b9480fa585c715c6605b7fc03f9e86e2ef873479815ce9f1ac
Сериен номер:2b259de410f66b0a
Издадено:03.08.2018 15:19:39

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер