Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 23 Август 2018г. 09:04ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 24.08.2018 година /петък/ от 16:30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 21.08.2018 г. относно: Допълнение на Решение №97/29.06.2018 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 152 от 21.08.2018 г. относно: Допълнение на Решение №107/19.07.2018 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

Наташа Василева

Заместник Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер