Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за открита процедура по изменение на параметрите на Разрешително № 01610169/01.12.2018 г., за водовземане на минерална вода от находище"Беденски бани", Сондаж № 4, за обект СПА Хотел "Исмена", гр.Девин, ул."Освобождение", общ.Девин, обл.Смолян
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 10 Септември 2018г. 11:36ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на параметрите в Разрешително № 01610169/01.12.2008г. за водовземане на минерална вода

(съгласно чл.75 от Закона за водите)

 

                                                                           

ОБЕКТ:

СПА Хотел „Исмена” гр.Девин, ул. „Освобождение” община Девин, област Смолян

Цел на заявеното водовземане

Други Цели

Водно тяло /подземен воден

обект/, в което се предвижда използването на водите

Находище „Беденски бани”, Община Девин, област Смолян разположено по уширение на долината на р. „Широколъшка” на десния и бряг и отстои на    11 км. Югоизточно от гр.Девин

Системите и съоръжения, за водовземането

Сондаж № 4

Местност,административно- териториална и териториална единица за съоръженията

ЕКАТТЕ

м.Беденски бани, община Девин,

област Смолян

03112

Заявено водно количество

Годишно водно количество:

Q год.= 15 897,5 куб.м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0.504 л/сек

 

 

 

 

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Срок на обявяване:10.09.2018 г. -23.09.2018 г.

 

Възражения могат да се подават в 14-дневен срок в деловодството на Общинска администрация Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер