Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2018-03 Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет обособени позиции Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Основен ремонт на сгради – общинска собственост на терит. на Община Девин по пет обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 01 Октомври 2018г. 15:47ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява

с предмет: Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Основен ремонт на сградата на кметство с.Михалково 

Обособена позиция 2: Основен ремонт на сградата на кметство с.Кестен

Обособена позиция 3: Основен ремонт  на ДГ "Изворче”, гр.Девин

Обособена позиция 4: Основен ремонт на помещения  в ДГ "Здравец”,гр. Девин

Обособена позиция 5: Основен ремонт на обществена тоалетна в с.Осиково 

Протокол - отвори;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
protokol.pdf
SHA-256 Хеш
14927c772582fdc4662b639f515f8c40dd97f950ec35a1a526860fca50d54098

Сериен номер:1f4542c8f5ab6750

Издадено:01.10.2018 15:44:56

tsr фаил - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер