Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
 

 

 ОБЩИНА ДЕВИН

 


 

Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“

 

  На 14.09.2018 г. се проведе заключителна пресконференция по проект "Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин ", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.005  „Активно включване” в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

От м. Август 2017 г. в продължение на 17 месеца интегрираните услуги на Центъра се ползваха от общо 145 потребители. Осигурени са лична грижа, помощ в домакинството, подпомагане за социално включване, здравна и социално-психологическа помощ и подкрепа, консултиране на семействата им, информационни и административни услуги и услуга виртуален асистент.

Бе създаден и обзаведен Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства.Чрез осигурените подходящи материално-технически условия за предоставяне на услугите на Центъра .

По време на проекта са реализиране кампании за информиране за целите, напредъка и резултатите от проекта, разпространени са рекламно-информационни материали.

Презентация от заключителната пресконференция може да изтеглите ТУК

 www.eufunds.bg

Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер