Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год.
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 18 Октомври 2018г. 09:00ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

 

           ОБЯВЯВА: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем наедна стая от сграда, находяща се в имот № 003390, с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян, м. «Котлина», с площ от 15.70 кв.м. Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска территория, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25.12 лв. с ДДС, съгласно Приложение №1 от Наредба №2 на Община Девин за срок от десет години.

Депозит за участие в търга 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, която да се внесе в касата на Общината до 17.00 часа на 29.10.2018 г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Срок за закупуване на тръжната документация от 19.10.2018г. до 29.10.2018г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 10 лв.

Срок за извършване на оглед на имота от 19.10.2018г. до 29.10.2018г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на Общината от 19.10.2018 г. до 17.00 часа на 29.10.2018 г.

Дати за провеждане на търга на 30.10.2018г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 13.11.2018 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 12.11.2018 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

  

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер