Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2018-03 Обществен превоз на пътници по автобусни линии Протоколи №1 и №2 за Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии: Девин- Смолян -Девин и междуселищна автобусна линия -Девин-Гьоврен -Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 18 Октомври 2018г. 14:21ч.

Протоколи №1 и №2 за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии: Девин-Смолян-Девин и междуселищна автобусна линия Девин-Гьоврен-Девин.

Протоколи №1 и №2  - отвори;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време -Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Protokoli1_2.pdf
SHA-256 Хеш
157bf15a7358fcf66a4f5cdf6db01a921017a9da80fc62855ca65e10ba45aa7a

Сериен номер:12c889936541554b

Издадено:18.10.2018 14:25:46


tsr фаил - изтегли ;
 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер