Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Регистър на декларациите за имущество и интереси по ЗПКОНПИ и декларации за конфликт на интереси Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗПКОНПИ
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

РЕГИСТЪР

на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗПКОНПИ

 

Декларация за

Несъвместимост

Дата:

Декларацииза имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. №/ Дата:

Име, Презиме, Фамилия, Длъжност

Месторабота

Забележка

1

02.05.2018 г.

 

отвори

1/01.06.2018г.

ЧАСТ I: ИМУЩЕСТВО

ЧАСТ II: ИНТЕРЕСИ

отвори

Велин Крушков Палигоров

Кмет на кметство

с. Осиково

Дек. + 1бр. диск

2

04.05.2018 г.

 

отвори

2/04.06.2018г.

ЧАСТ I: ИМУЩЕСТВО

ЧАСТ II: ИНТЕРЕСИ

отвори

Росен Стоянов Войводов

Кмет на кметство

с. Лясково

Дек. + 1бр. диск

3

04.05.2018 г.

 

отвори

3/04.06.2018 г.

ЧАСТ I: ИМУЩЕСТВО

ЧАСТ II: ИНТЕРЕСИ

отвори

Цветан Симеонов Славков

Кмет на кметство

с. Триград

Дек. + 1бр. диск

4

04.05.2018 г.

 

отвори

4/05.06.2018 г.

ЧАСТ I: ИМУЩЕСТВО

ЧАСТ II: ИНТЕРЕСИ

отвори

Венелин Росенов Иванов

Кмет на кметство

с. Селча

Дек.+ 1бр. диск

5

08.05.2018 г.

 

отвори

5/06.06.2018 г.

ЧАСТ I: ИМУЩЕСТВО

ЧАСТ II: ИНТЕРЕСИ

отвори

Бейхан Наил Дуран

Кмет на кметство

с. Грохотно

Дек. + 1бр. диск

6

08.05.2018 г.

 

отвори

6/06.06.2018 г.

ЧАСТ I: ИМУЩЕСТВО

ЧАСТ II: ИНТЕРЕСИ

отвори

Красимир Тодоров Балталийски

Кмет на кметство

с. Жребево

Дек. + 1бр. диск

7

08.05.2018 г.

 

отвори

7/07.06.2018 г.

ЧАСТ I: ИМУЩЕСТВО

ЧАСТ II: ИНТЕРЕСИ

отвори

Тюркян Ахмед Гаази

Кмет на кметство

с. Стоманево

Дек. + 1бр. диск

8

09.05.2018 г.

 

отвори

8/08.06.2018 г.

ЧАСТ I: ИМУЩЕСТВО

ЧАСТ II: ИНТЕРЕСИ

отвори

Стоян Младенов Настанлиев

Кмет на кметство

с. Беден

Дек. + 1бр. диск

9

09.05.2018 г.

 

отвори

9/08.06.2018 г.

ЧАСТ I: ИМУЩЕСТВО

ЧАСТ II: ИНТЕРЕСИ

отвори

Румен Живков Чавдаров

Кмет на кметство

с. Брезе

Дек. + 1бр. диск

10

09.05.2018 г.

 

отвори

10/08.06.2018 г.

ЧАСТ I: ИМУЩЕСТВО

ЧАСТ II: ИНТЕРЕСИ

отвори

Василка Димитрова Бечева

Кмет на кметство

с. Михалково

Дек. + 1бр. диск

11

02.05.2018 г.

 

отвори

11/08.06.2018 г.

ЧАСТ I: ИМУЩЕСТВО

ЧАСТ II: ИНТЕРЕСИ

отвори

Шукри Джамалов Саидов

Кмет на кметство

с. Гьоврен

Дек. + 1бр. диск

12

03.05.2018 г.

 

отвори

12/08.06.2018 г.

ЧАСТ I: ИМУЩЕСТВО

ЧАСТ II: ИНТЕРЕСИ

отвори

Станимира Богданова Даскалова

Член на Съвет на директорите на „МБАЛ-Девин”ЕАД- гр.Девин

гр. Девин

Дек. + 1бр. диск

13

 

26.02.2019 г.

отвори

13/26.02.2019 г.

ЧАСТ I: ИМУЩЕСТВО

ЧАСТ II: ИНТЕРЕСИ

отвори

 

Красимир

Димитров

Бечев

 

Член на Съвет на директорите на "Орфей хотел" АД

гр. Девин

 

 

Дек. + 1бр. диск

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер